CERTIFICACIÓN DE MÉRITOS DEPORTISTAS DGAN

24 mayo, 2024

Achégase a CIRCULAR 3/2024, do 23 de maio, da Secretaría Xeral para o Deporte en materia de cumprimento da normativa de certificación de méritos para o recoñecemento das condicións de persoa deportista de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base.

A Secretaría Xeral para o Deporte publicou o día 23 de mayo a circular 3/2024 na que se detalla o preciso para cumpri ca normativa de certificación de méritos para o recoñecemento das concidicións de persoa deportista de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base.

A continuación pódese consultar a circular:

CIRCULAR 3/2024

Compartir