Organización

Portada » Organización

Presidente

D. Antonio Rodríguez Troitiño

Vice-Presidentes

Ourense: D. Celso Cerredelo Marra

Lugo: D. José A. Alonso Liste

Pontevedra: D. David Míguez Castro

A Coruña: D. Moisés García Fdez

Vocais

D. David Gil Leiro

D. José Antonio Martínez del Río

D. Fernando Adán Couceiro

Dna. Mª Jesús Zas Suárez

Dna. Alessandra Dosil Vázquez

Dna. Lorena Salgado Pérez

Secretario

D. Román Lamas Fdez

Letrado asesor

D. Rubén Carballo Iglesias

Director de comunicación

D. Andrés Hermida-Cachalvite Manzano

Departamento de seguros

D. José Antonio Penedo Marnotes

Estamentos

Estamentos de entidades deportivas organizativas/participativas de rallyes

ESTAMENTO DE ENTIDADES DEPORTIVAS ORGANIZATIVAS/ PARTICIPATIVAS DE RALLYES:

Arteixo Motorsport
Corauto
Rvs Motorsport
Touro Motor
Desguaces Tino Racing
Dona Urraca
Integral Motorsport
Melide Motorsport
Automovilistica Ferrol
Siroco Naron
Rias Baixas
Age Motorsport
Carballiño Mrt
Torres Competicion
Club Rallye Rias Altas
Viduedo
Galicia Motorsport
Santiago
Jose Manuel Racing
Rodeiro
C.d. Ares Racing
Agrup. Deport. Noroeste Motor
Berberecho
Lalin-deza
Carracedo Competicion

ESTAMENTO DE ENTIDADES DEPORTIVAS ORGANIZATIVAS/ PARTICIPATIVAS DE MONTAÑA

+ Taller Competicion
O Convento Motorsport
Pontevedra 1984 Team
A Pontenova
Estradense
Chantada
Buxa Motor Poio
Cidade De Pontevedra
Bm

ESTAMENTO DE ENTIDADES DEPORTIVAS ORGANIZATIVAS/ PARTICIPATIVAS DE AUTOCROSS:

Mais Motor Rally
Actividad Competicion
Yacar Racing
Club Rallye Coruña

ESTAMENTO DE ENTIDADES DEPORTIVAS ORGANIZATIVAS/ PARTICIPATIVAS DE KARTING:

PTC Escuela

ESTAMENTO DE ENTIDADES DEPORTIVAS ORGANIZATIVAS/ PARTICIPATIVAS DE SLALOM:

Scratch Fene
Moeche
As Pontes Motorsport
Automovil Club As Pontes

ESTAMENTO DE ENTIDADES DEPORTIVAS ORGANIZATIVAS/ PARTICIPATIVAS DE TODO TERRENO, 4X4, RUTAS, RAID E QUAD:

Pedriña By Paraño

Estamentos de deportivas pilotos/copilotos

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS PILOTOS/COPILOTOS RALLYES:

Juan C. Simaes Iglesias
Jesús M. Ferreiro Pérez
David Míguez Castro
Alfonso García Eiriz
Jorge Cagiao Sueiras

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS PILOTOS/COPILOTOS MONTAÑA:

Rocío Lorenzo Fernández
Miguel A. García Fernández

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS PILOTOS/COPILOTOS AUTOCROSS:

Juan M. Freiría Vila

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS PILOTOS/COPILOTOS KARTING:

Julián Jiménez Guerra

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS PILOTOS/COPILOTOS SLALOM:

Diego González Castro

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS PILOTOS/COPILOTOS (DGAN):

Iván Ares Roel

Roberto Blach Nuñez

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS PILOTOS/COPILOTOS DE TODO TERRENO, 4X4, RUTAS, RAID E QUAD:

Ginés Gómez Fernández

Estamentos de técnicos de cronometradores (JOB e OB)

Maria Teresa Agis Tilve
Lorena Orgeira Seoane

Estamentos de técnicos de comisarios técnicos (JOC e OC)

Jesus Maria Alen Moreira

Estamento de xuíces e árbitros de comisarios de ruta, xefe de treito e sinaladores (od e jda):

Jesus Fernando Padin Freire

Estamento de xuíces e árbitros de comisarios deportivos, secretarios e directores de carrera (cd/sc e dc)

Antonio Rodriguez Trotiño
Maria Perez Burgos

Comisión delegada da F.G de A.

PRESIDENTE: Antonio Rodríguez Troitiño.-

AGE MOTOR SPORT. Presidente: Iván Nogueira Rodríguez.-

ESC A PONTENOVA. Presidente: Alex Lastra López.-

ESCUDERIA MOECHE. Presidente: Moisés García Fernández.-

ESCUDERIA BERBERECHO. Presidente: José J. Rodríguez Martínez.-

SIROCO NARON. Presidente: Antonio Sueiras Durán.-

A.D. NOROESTE MOTOR. Presidente: María Jesús Zas Suárez.-

DEPORTISTAS. David Míguez Castro.-

TECNICOS. Jesús Mª Alén Moreira.-

XUICES E ARBITROS. María Pérez Burgos