MATIZACIÓN DAS PUNTUACIÓNS NO GALEGO DE RALLYES 2023

MATIZACIÓN DAS PUNTUACIÓNS NO GALEGO DE RALLYES 2023

Despois de analizar os informes emitidos polo Observador de Rallyes da FGA, atopáronse uns erros na suma dalgúns apartados, o cal fixo que se desvirtuase a suma total das puntuacións; unha vez corrixidos quedan como seguen as valoracións: Rallye A Coruña —...