17º VOLANTE F.G.A.-6ª PROMOCIÓN XOVEN PILOTO (BECA PXP 23) 2022