Tribunal Superior de Xustiza de Galicia: Sentencias
SENTENCIA 00409/2014