*ACCESO OS FORMULARIOS DE SOLICITUDE*

  • ARTIGO 11.6  (REGULAMENTO DE LICENZAS )Dende a solicitude de licenza a Federación Galega de Automobilismo expedirá a
   licenza no prazo de dez días hábiles.
  • ARTIGO 11.7 (REGULAMENTO DE LICENZAS) En todo caso, deberá ser solicitada dez días antes antes do peche de inscrición da
   proba na que se desexe participar coa licenza
  • AS LICENZAS TRAMITARÁNSE OS MARTES
 •  
  • IBAN BANCARIO
   •  Entidad: B.B.V.A.   Número de conta: ES45-0182-4730-3702-0162-4559

  • PAGOS CON TARXETA  IMPORTANTE
   • Para completalo abono é necesario que o finalizar a pasarela de pago preman continuar, de non ser así non é notificado automáticamente e terá que ser o solicitante o que xustifique o abono para poder proceder a tramitar a licencia.

*MODELOS DE DOCUMENTACIÓN A ADXUNTAR*

*ACCESO CON REFERENCIA*