• IBAN BANCARIO

Entidad: B.B.V.A.
Número de conta: ES45-0182-4730-3702-0162-4559

  • PAGOS CON TARXETA

Para completalo abono é necesario que o finalizar a pasarela de pago preman continuar, de non ser así non é notificado automáticamente e terá que ser o solicitante o que xustifique o abono para poder proceder a tramitar a licencia.