Tribunal Superior de Xustiza de Galicia: Sentencias




SENTENCIA 00409/2014