ACTA Nº 1 DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA F.G. DE A.


CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS DA FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO


CERTIFICACIÓN SECRETARIA F.G. DE A.


CENSO ELECTORAL PROVISIONALREPRESENTANTES DO ESTAMENTO DE XUICES E ARBITROS DE COMISARIOS DE RUTA, XEFES DE TREITO E SINALADORES


REPRESENTANTES DO ESTAMENTO DE TECNICOS  DE CRONOMETRADORES


REPRESENTANTES DO ESTAMENTO DE COMISARIOS TECNICOS


REPRESENTANTES DO ESTAMENTO DE XUICES E ARBITROS DE COMISARIOS DEPORTIVOS, SECRETARIOS E DIRECTORES DE CARREIRA


REPRESENTANTE DO ESTAMENTO DE ASISTENCIAS


REPRESENTANTE DO ESTAMENTO DE DEPORTISTAS SLALOM


REPRESENTANTES DO ESTAMENTO DE DEPORTISTAS DE KARTING


REPRESENTANTE DO ESTAMENTO DE DEPORTISTAS AUTOCROSS E RALLYCROSS


REPRESENTANTES DO ESTAMENTO DE DEPORTISTAS PILOTOS-COPILOTOS RALLYES-MONTAÑA E RALLYMIX


REPRESENTANTES DO ESTAMENTO DAS ENTIDADES ORGANIZATIVAS/PARTICIPATIVAS DE RALLYES


REPRESENTANTES DO ESTAMENTO DAS ENTIDADES ORGANIZATIVAS/PARTICIPATIVAS DE MONTAÑA


REPRESENTANTES DO ESTAMENTO DAS ENTIDADES ORGANIZATIVAS/PARTICIPATIVAS DE RALLYMIX


REPRESENTANTES DO ESTAMENTO DAS ENTIDADES ORGANIZATIVAS/PARTICIPATIVAS DE AUTOCROSS


REPRESENTANTES DO ESTAMENTO DAS ENTIDADES ORGANIZATIVAS/PARTICIPATIVAS DE KARTING


REPRESENTANTES DO ESTAMENTO DAS ENTIDADES ORGANIZATIVAS/PARTICIPATIVAS DE SLALOM


REGULAMENTO ELECTORAL APROBADO POLA SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE O 29 DE MAIO DE 2018


CALENDARIO ELECTORAL APROBADO POLA SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE O 29 DE MAIO DE 2018


MODELO DE SOBRES E PAPELETAS
APROBACION DO REGULAMENTO ELECTORALSUSPENSIÓN DO REGULAMENTO ELECTORAL

CALENDARIO ELECTORAL APROBADO NA ASEMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA O 25 DE MARZO DE 2018


REGULAMENTO ELECTORAL APROBADO NA ASEMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA O 25 DE MARZO DE 2018CERTIFICADO SECRETARIA F.G. DE A.


CONVOCATORIA ASEMBLEA EXTRAORDINARIA


PROXECTO DE CALENDARIO ELECTORAL


PROXECTO DE REGULAMENTO ELECTORALCENSO ELECTORAL INICIALREPRESENTANTES DO ESTAMENTO DE XUICES E ARBITROS DE COMISARIOS DE RUTA, XEFES DE TREITO E SINALADORES


REPRESENTANTES DO ESTAMENTO DE TECNICOS  DE CRONOMETRADORES


REPRESENTANTES DO ESTAMENTO DE COMISARIOS TECNICOS


REPRESENTANTES DO ESTAMENTO DE XUICES E ARBITROS DE COMISARIOS DEPORTIVOS, SECRETARIOS E DIRECTORES DE CARREIRA


REPRESENTANTE DO ESTAMENTO DE ASISTENCIAS


REPRESENTANTE DO ESTAMENTO DE DEPORTISTAS SLALOM


REPRESENTANTES DO ESTAMENTO DE DEPORTISTAS DE KARTING


REPRESENTANTE DO ESTAMENTO DE DEPORTISTAS AUTOCROSS E RALLYCROSS


REPRESENTANTES DO ESTAMENTO DE DEPORTISTAS PILOTOS-COPILOTOS RALLYES-MONTAÑA E RALLYMIX


REPRESENTANTES DO ESTAMENTO DAS ENTIDADES ORGANIZATIVAS/PARTICIPATIVAS


CERTIFICADO SECRETARIA CENSO ELECTORAL INICIAL
Patrocinadores
Patrocinadores