Se ten algunha dúbida pode poñerse en contacto:

Teléfono:  988 272841


Xeral:   fga@fga.es

Departamento de licencias: licencias@fga.es

Contabilidade: administracion@fga.es

Departamento de seguros: seguros@fga.es

Departamento de prensa: prensa@fga.es

Comisarios técnicos: tecnicos@fga.es


Presidente:

D. Antonio Rodríguez Troitiño   presidente@fga.es

Secretario: 

D. Román Lamas Fernández  roman@fga.es