Patrocinadores
Patrocinadores


35º KARTING DA MAGDALENA 2021


COMPLEMENTO Nº 1.- CUADRO HORARIO MODIFICADO


LISTA DE INSCRITOS


ABONO DAS INSCRICIÓN NO NÚMERO DE CONTA:

ES04 2080 0298 6130 4000 6536


NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDADE PROVOCADA POLO COVID-19


FOLLA DE INSCRICIÓN


REGULAMENTO PARTICULAR